Księża pracujący obecnie w parafii:

Ks. Andrzej Rynkowski - pełni urząd proboszcza od 2005 r.

Ks. Ryszard Kozioł- został mianowany wikariuszem naszej parafii w 2017 r.
Ks. Adam Bułatewicz - został mianowany wikariuszem naszej parafii w 2018 r.

Księża pracujący w naszej parafii w przeszłości:

Ks. mgr teol. Marcin Kuczyński, wikariusz naszej prarafii w latach: 2005-2009
Ks. mgr teol. Andrzej Kramkowski, wikariusz naszej parafii w latach: 2005-2011
Ks. mgr teol. Marcin Piętka-Murawski, wikarusz naszej parafii w latach: 2009-2011
Ks. mgr teol. Tomasz Mazurek, wikariusz naszej prarafii w latach: 2011-2014
Ks. mgr teol. Marcin Hołodok, wikariusz naszej prarafii w latach: 2011-2015
Ks. mgr teol. Tomasz Roszkowski, wikariusz naszej prarafii w latach: 2015-2016
Ks. mgr teol. Jarosław Kalinowski, wikariusz naszej parafii w latach: 2016-2017
Ks. mgr teol. Tomasz Owsiejko, wikariusz naszej parafii w latach: 2014-2018