Parafię erygował abp Wojciech Ziemba 3 IV 2005 r. Wydzielono ją z parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. Pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Rynkowski, który wcześniej był administratorem parafii Świętej Rodziny. Tymczasową kaplicę urządzono w dolnej części byłej ciepłowni miejskiej. Następnie zaczęto adaptować na kościół wspomnianą ciepłownię według projektu Tomasza Perkowskiego, studenta architektury Politechniki Białostockiej. Kamień węgielny poświęcił abp Wojciech Ziemba 5 X 2005 r. Kościół został poświęcony 09. 10. 2011 roku przez Metropolitę Białostockiego Abp Edwarda Ozorowskiego. Od tego czasu sprawowany jest w kościele kult Boży.
Najważniejsze daty:
XI 2002 – zakup działki pod nowy kościół
II-III 2003 – demontaż pieców i wycinka rur
13 IV 2003 – postawienie krzyża i poświęcenie placu budowy
24 XII 2003 – poświęcenie kaplicy i pierwsza msza św. odprawiona przez abp Wojciecha Ziembę
03 IV 2005 – ustanowienie parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego
05 X 2005 – wmurowanie kamienia węgielnego
09 X 2011 – poświęcenie kościoła