V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020 r.

1. W związku z aktualnymi zarządzeniami władzy państwowej przypominamy, że jednorazowo w kościele podczas Mszy Świętej i modlitwy indywidualnej może przebywać nie więcej niż 5 osób. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do odpowiedzialności karnej i finansowej Was i parafię. Ten czas próby jest również ciężkim doświadczeniem dla nas duszpasterzy.
Prosimy o wyrozumiałość, modlitwę.
Uwzględniając Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego z dnia 26 marca przywracamy dotychczasowy porządek Mszy Świętych z możliwością udziału wiernych. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające daną Mszę Świętą. Po wejściu do kościoła 5 osób drzwi na czas celebracji zostaną zamknięte (wejście do kościoła tylko od strony zakrystii).

2. Ks. Arcybiskup Metropolita przedłużył dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. Trwajmy nadal na modlitwie w naszych domach, korzystając z licznych możliwości medialnych. Przyjmując Komunię Świętą duchową.

3. Osoby, które uczestniczą w Mszy Św. poprzez media, prosimy aby potraktowały to spotkanie modlitewne z powagą przez odpowiednią postawę, słowa czy gesty. Zachęca się by ta modlitwa była wspólna dla osób pozostających w domu. Nie powinno to być spotkanie przy kawie i rozmowach.

4. Kościół pozostaje otwarty do indywidualnej modlitwy przez cały dzień.

5. W dni powszednie w godz. 16:00-16:45 indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty przed rozpoczęciem porannej Mszy Świętej oraz w trakcie Adoracji od godz. 16:00. Możliwość przyjęcia Komunii Świętej o godz. 16:30. Zachowujemy zasadę przebywania w kościele do 5 osób.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Tradycyjne modlitwy związane z tymi dniami odmawiajmy w naszych domach.

7. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym rodzaju zgromadzeń liturgicznych (także w pogrzebie). Nie wolno kapłanom odwiedzać ich z posługą sakramentalną.

8. W Niedzielę Palmową nie święcimy palm. Jest to Pierwsza Niedziela miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 13:00 do 16:45 z zachowaniem zasady przebywania w kościele do 5 osób.

9. Nabożeństwa Pasyjne są odwołane, odwołana jest też miejska droga krzyżowa w Niedzielę Palmową.

10. W pogrzebach mogą uczestniczyć tylko najbliżsi do pięciu osób, wg zarządzenia Księdza Arcybiskupa liturgia obejmuje jedną stacje – na cmentarzu; Msza Święta pogrzebowa ustalona jest na termin po pochowaniu ciała.

11. Odwiedziny osób chorych i starszych z posługą sakramentalną przenosimy na czas poświąteczny. Dotyczy to też chorych odwiedzanych w I piątki miesiąca.

12. Przypominamy, że przykazania kościelne zobowiązują do tego, by przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. Okres wielkanocny trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Najświętszej Trójcy - w tym roku do 07.06.

13. Po ustaniu epidemii zostanie zorganizowany dzień skupienia z nabożeństwem pokutnym i indywidualną spowiedzią.

14. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

15. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom indywidualnym, jak i wpłacającym ofiary na konto parafii, którzy pamiętają o utrzymaniu kościoła w tych jakże trudnych czasach. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dzisiaj ofiary możemy złożyć do skarbonki przy wyjściu z kościoła. W zakrystii możemy nabyć paschały rozprowadzane przez Caritas.

16. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 605-311-563.

17. Nasz Ks. Arcybiskup zaprosił kapłanów aby codziennie o godz. 20:30 gromadzili się na modlitwie różańcowej w intencji oddalenia epidemii. Podjęliśmy tę modlitwę. Zachęcamy, byście włączyli się w modlitwę w Waszych domach.

18. Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.

19. W chwilach trudnych, niebezpiecznych najważniejsza jest mobilizacja duchowa, prośba o interwencję Pana Boga. Módlmy się więc tak, jak to czynili nasi przodkowie, za wstawiennictwem naszych świętych patronów chroniących nas przed zarazą – św. Rocha, św. Sebastiana, św. Rozalii, aby Pan zachował nas od wszelkiego zła. Po każdej Mszy Św. odmawiamy Suplikacje. Nie z lęku, ale z ducha zawierzenia naszych losów Bożej Opatrzności.
Ogłoszenia archiwalne